DataVoyage Home Page
ODBS WEB dizajn YUCity
www.uzice.net Intranet SF-BAY
wireless.uzice.net Internet domeni Programi
WEB i mail serveri

PROGRAMI

 

Object DataBase Script

MailForm

Serverske aplikacije

MPEGScript

MPEGTools

TOP20

Numerator

Imenik

Coil Maestro


DataVoyage
http://www.datavoyage.com/
mailto:office@dv.co.yu

tel/fax: 031/510-030

Dimitrija Tucovića 44/84
31000 Užice

Bavimo se izradom programa po zahtevu. To nisu knjigovodstvene aplikacije već samo programi specijalizovane namene, najčešće direktno vezani za korišćenje Interneta.

ODBS (Object DataBase Script)

Razvili smo tehnologiju korišćenja baza podataka u okviru internet WEB prezentacija bez potrebe da se koriste specijalizovani (i skupi) serveri za ovu namenu. Naša tehnologija je svakako skromnijih mogućnosti od namenskih servera, ali za svoju cenu pruža, za najčešći obim potreba, sasvim dovoljno: bez problema možete predstaviti svoju lager listu ili katalog i omogućiti automatizovanu proceduru porudžbina preko Interneta. ODBS funkcioniše i sa Netscape i sa Microsoft browserom.

MailForm

Razvijamo aplikacije za obradu podataka sakupljenih putem Interneta (porudžbine, upiti, upitnici, prijave i slično) na računaru klijenta. Aplikacije ne zahtevaju posebno predznanje o korišćenju Interneta i u znatnoj meri automatizuju ceo postupak prikupljanja i obrade podataka. Ove aplikacije mogu biti podsistem ODBS primenjenog na WEB prezentaciji klijenta ali i kao samostalne aplikacije za obradu formulara.

Prednosti korišćenja ovakvih aplikacija su u tome što prestaje potreba za izradom specifičnih aplikacija koje se instaliraju na server provajdera (što provajderi obično ne dozvoljavaju, a ako dozvoljavaju, posebno naplaćuju). Obradom podataka na svom računaru, klijent dobija slobodu da koristi aplikacije koje rade u poznatom okruženju, povezivanje primljenih podataka sa postojećom internom bazom, kao i automatizovano slanje podataka iz sopstvene baze, kao odgovora na upite korisnika stigle putem Interneta.

Serverske aplikacije

Često je potrebno da se na sam WEB server instalira specijalizovana aplikacija za obradu podataka. Iako je naše nastojanje da potrebu za ovakvim aplikacijama svedemo na što manju meru, nekada je to neizbežno. Po potrebi, razvijamo aplikacije koje se koriste na Internet serveru, kako u okviru WEB prezentacije, tako i kao nezavisne aplikacije (najčešće za potrebe provajdera).

Imenik

Nastojali smo da ovim programom napravimo aplikaciju malog obima koja, pre svega jednostavnim izgledom i funkcionalnošću koja u velikoj meri podseća na uobičajene džepne adresare, omogući lako i brzo ažuriranje ličnog adresara. Program je na srpskom jeziku, podržava celu srpsku latinicu uključujući i mogućnost ispravnog prikazivanja i pretraživanja podataka prema abecedi. Program je besplatan. (Prezentacija)

MPEGScript

Ovo je Windows 9x/NT aplikacija za izradu kataloga muzike arhivirane u MPEG audio formatu (popularni mp3). Uz program se dobija veliki broj predefinisanih šablona za izradu tekstualnih, RTF i internet HTML dokumenata a postoji i mogućnost izrade sopstvenih primenom jednostavnog skript jezika. Program može da čita podatke iz standardnih MPEG audio datoteka i nekoliko popularnih formata playlista (WinAMP, PLS...). Katalog omogućava jednostavnu distribuciju podataka o muzičkim datotekama, kao i izbor datoteka radi kopiranja ili snimanja. (Prezentacija)

MPEGTools

Kompletan izvorni kod Delphi (1, 2, 3 i 4) biblioteke koji sadrži definicije nekoliko klasa za čitanje i pisanje podataka u MPEG Audio datoteke, liste i kataloge. Biblioteka je besplatna za nekomercijalnu upotrebu. (Prezentacija)

TOP20

Publikovanje top lista na Internetu. Program je interesantan prvenstveno za radio i TV stanice koje imaju sopstvene prezentacije na Internetu a žele da na njima objavljuju redovne i ažurne muzičke top liste. Kroz jednostavan interfejs unose se podaci a aplikacija iz njih generiše gotovu WEB stranu koju treba postaviti na web sajt. Grafički izgled strane u potpunosti definiše korisnik. Aplikacija sadrži sve opcije za redovno ažuriranje top lista, tako da je primenljiva i tamo gde nema potrebe za publikovanjem podataka na Internet. (Prezentacija)

Numerator

Program je namenjen manjim štamparijama koje koriste štamparske mašine bez uređaja za numerisanje. Za numerisanje se koristi bilo kakav štampač a najpogodniji su jeftini matrični štampači sa automatskim dodavačem listova. Omogućava neograničen broj brojača na jednoj štampanoj strani. Podešavanja se mogu snimati za kasniju upotrebu. Program je na srpskom jeziku. (Prezentacija)

Event Log Analyzer Pro

Ovaj program je nastao kao zamena za postojeći Event Log Viewer koji Microsoft daje iz Windows NT. Predstavlja znatno fukcionalniju aplikaciju koja omogućava mnogo bolju analizu loga. (Prezentacija)

Coil Maestro

Program ja namenjen za proračun zavojnica. Omogućava izračunavanje optimalnih dimenzija zavojnice unpred zadatih karakeristika, kao i izračunavanje induktanse zavojnice čije su fizičke dimenzije poznate. (Prezentacija)


profil / konsalting / internet / intranet / programi / reference / projekti / mail